תמונה שמכילה בקבוק

התיאור נוצר באופן אוטומטי

אחד העם פ"ת
אתר חומרים בתנ"ך
תש"פ 2020

כיתות י"ב חומרים לבגרות 16/07/20 >>

קישור למבנה מבחן הבגרות 16/07/2020 ורשימת החומר למבחן אחרי המיקוד >>

 

מבחן מתכונת 14/06 כולל פתרונות – לתרגול וחזרה

מבחן מתכונת 09/07 כולל פתרונות – לתרגול וחזרה

 

 

 

 

הקלטות שיעור מקוונים:

·         תהילים ובוב מארלי >> קישור לטקסט >>

·         סיפורו של איוב >>

·         קהלת ומשמעות החיים >>