תמונה שמכילה בקבוק

התיאור נוצר באופן אוטומטי

אחד העם פ"ת
אתר חומרים בתנ"ך
תש"פ 2020

כיתות י"ב – מלכים ונביאים

קישור למבנה מבחן הבגרות 16/07/2020 ורשימת החומר למבחן אחרי המיקוד >>

מבחן מתכונת 14/06 כולל פתרונות – לתרגול וחזרה

מבחן מתכונת 09/07 כולל פתרונות – לתרגול וחזרה

 

סיכומים למבחן לפי נושאים

פרק ראשון: היסטוריוגרפיה ונבואה

סיכום מלכים א' פילוג הממלכה (ללא מלכת שבא)

סיכום מלכים א' סיפורי אליהו (ללא פרק כ"א סיפור כרם נבות)

סיכום עמוס בהקשר חורבן ישראל (ללמוד רק את פרק ד')

סיכום ישעיה בהקשר מסע סנחריב

סיכום מלכים ב' חטאי מנשה (כ"א)

סיכום מלכים ב' חורבן יהודה (כ"ד-כ"ה)

סיכום ירמיה בהקשר חורבן יהודה

 

פרק שני: נושאי החובה

סיכום נביאי אמת ושקר (ללא ירמיה כ')

סיכום שיבת ציון - חובה (ללא ישעיה ועזרא ד')

סיכום חוכמה - קהלת

סיכום חוכמה - איוב (ללא פרק ב')

סיכום חוק (ללא דברים ט"ו)

שיעורי וידאו על החוק המקראי

 

פרק שלישי: נושאי ההרחבה

פרק זה הוסר מהחומר

 

פרק רביעי: קטע לא נלמד (אנסין)

הנחיות לפתרון קטע שלא נלמד

 

סיכומים למבחן – לפי פרקים (אותו חומר אך מוגש בצורה שונה):

מלכים א': פרק י"א | פרק י"ב | פרק ט"ז-י"ח | פרק י"ט |
מלכים ב': פרק י"ח |
פרק י"ט | פרק כ"ד | פרק כ"ה |

 

מצגות וחומרים נוספים:

מצגת הכנה למבחן (דצמבר) | מצגת מושגים ורעיונות | שאלות חזרה ורענון | ישעיה א' | שיבת ציון | נביאי אמת ושקר | ציר זמן |

 

שאלות מבגרויות (זה סגנון השאלות שיהיה במבחן):

מלכים א' | מלכים ב' | עמוס | בגרות חורף 2019 | בגרות קיץ 2019

נביאי אמת ושקר | שיבת ציון חובה | שיבת ציון | חוק | חכמה | קטע שלא נלמד

 

תרגולים דיגיטליים:

כרטיסיות וביטויים | פילוג הממלכה י"א | פילוג הממלכה י"ב | אליהו י"ז | אליהו י"ח | אליהו סיכום | עמוס | ישעיה א' |

 

תרגול בגרות עתירת מדיה:

קיץ 2018 | קיץ 2017 | תרגול 2017 | הדמיה 2017

אינדקס - היהודים באים והארץ היתה תוהו ובוהו

תרגיל רפורמת יאשיהו

תרגול דיגיטלי חורבן יהודה וירמיהו – ינואר 2020

 

בהצלחה! צוות תנ"ך

 

אתר 929 לפרשנות ורעיונות  | אתר תנ"ך הרצוג קונקורדנציה